Vervoer of Transport

Vervoer of Transport is het verplaatsen van personen of goederen (juridisch “zaken”). Dit kan met bijvoorbeeld de auto, fiets, trein, per vliegtuig, enzovoorts.Bij vervoer kan het gaan om tastbare zaken van dingen (bijvoorbeeld goederenvervoer), vloeistoffen (bijvoorbeeld olietransport), gassen ( b.v. aardgas), dieren (bijvoorbeeld veetransport) of mensen (personenvervoer), maar ook om niet direct tastbare zaken zoals energie (bijvoorbeeld elektriciteitstransport of warmtetransport) of informatie (bijvoorbeeld datatransport). […]